Статуту школе  strelica1
Годишњи план рада  strelica3
Извештај о раду школе  strelica4
Школски развојни план strelica5