Бројно стање ученика и одељења

Разред

Број одељења

Број ученика

Просечан број ученика по одељењу

I

5

123

24,6

II

5

143

28,6

III

6

166

27,66

IV

6

160

26,66

Укупно I - IV

22

587

26,68

V

6

158

26,33

VI

6

151

25,16

VII

6

152

25,33

VIII

6

168

28

Укупно V-VIII

24

629

26,20

УКУПНО   I-VIII

46

1216

26,43