Списак одељенских старешина

Разред и одељење

Одељењски старешина

Смена

I1

Јанковић Мара

Црвена

I2

Петровић Јовановска Биљана

Црвена

I3

Гордана Дамњановић и Катарина Габоровић

Целодневна настава

I4

Ненад Поповић

Плава

I5

Ђорђевић Биљана

Плава

lI1

Дуканић Александра

Црвена

lI2

Бабовић Ирена

Црвена

lI3

Ковачевић Снежана

Црвена

lI4

Аћимовић Милена

Плава

lI5

Кукић Мира

Плава

lII1

Милисављевић Душица

Црвена

lII2

Ђоковић Горица

Црвена

lII3

Опарница Светлана

Црвена

lII4

Петровић Лела

Плава

lII5

Перуничић Гордана

Плава

IlI6

Јовановић Наташа

Плава

IV1

Весна Јеротијевић

Црвена

IV2

Томовић Анђелка

Црвена

IV3

Милисављевић Горан

Црвена

IV4

Анђелковић Весна

Плава

IV5

Кораксић Маја

Плава

IV6

Бабић Снежана

Плава

V1

Шипетић Зорица

Црвена

V2

Курћубић Маријана

Црвена

V3

Јована Божовић

Црвена

V4

Раденовић Срђан

Плава

V5

Радишић Ивана

Плава

V6

Никшић Бојана

Плава

VI1

Оливера Симовић

Црвена

VI2

Ивана Секулић

Црвена

VI3

Маријана Трифуновић

Црвена

VI4

Јана Мајсторовић

Плава

VI5

Биљана Ускоковић Брковић

Плава

VI6

Виолета Славковић

Плава

VIl1

Маринковић Мирјана

Црвена

VIl2

Јаворка Чоловић Iаquiаngelo

Црвена

VIl3

Грујанац Јелена

Црвена

VIl4

Чоловић Радојица

Плава

VIl5

Ђорђевић Тања

Плава

VlI6

Капларевић Младен

Плава

VIIl1

Миловановић Зорица

Црвена

VIIl2

Марковић Маријана

Црвена

VIIl3

Крупеж Оливера

Црвена

VIlI4

Јововић Јелена

Плава

VIIl5

Симеуновић Лела

Плава

VIIlл

Томић Ивана

Плава