Списак запослених

Наставно особље

Име и презиме

наставника

Предмет који предаје

Јелена Јововић

српски језик

Тања Ђорђевић

српски језик

Оливера Kрупеж

српски језик

Мирјана Маринковић

српски језик

Бојана Никшић

српски језик

библиотека

Маријана Трифуновић

српски језик

Ивана Радишић

енглески језик

Kатарина Драмлићанин

енглески језик

Oливера Симовић

енглески језик

Јаворка Чоловић Iquinangelo

енглески језик

Јована Божовић

енглески језик

грађанско васпитање

Маријана Черкез

немачки језик

Ивaна Секулић

немачки језик

Крстина Петровић

немачки језик

Драгана Грујанац

немачки језик

Живота Драмлић

ликовна култура

Александра Ћосић Маринковић

ликовна култура

Виолета Славковић

музичка култура

Мила Алексић

музичка култура

Јана Митровић

историја

Горан Џоковић

историја

Драгана Јекић Дамљановић

историја

Зорица Шипетић

географија

Марија Савић

географија

Драган Васиљевић

географија

грађанско васпитање

Зорица Миловановић

физика

Катарина Драгутиновић

физика

Биљана Новковић

математика

Маријана Курћубић

математика

Катарина Зимоњић

математика

Биљана Радић

математика

Стефан Радмилац

математика

Младен Капларевић

математика

Биљана Ускоковић Брковић      

биологија

Маријана Mарковић (замена)

биологија

Ана Вуловић

биологија

Мира Панић

хемија

Јована Маричић (замена)

хемија

Лела Симеуновић

ТИТ

Ивана Томић

ТИТ и информатика

Бранислав Бокић

ТИТ

Душко Селаковић

ТИТ и информатика

Радојица Чоловић

ТИТ и информатика

Љиљана Иванковић

информатика

Зорица Благојевић

ТИТ и информатика

Милка Главоњић

ТИТ и информатика

Милисав Даниловић

физичко васпитање

Љиљана Јозовић

физичко васпитање

Јелена Грујанац

физичко васпитање

Срђан Раденовић

физичко васпитање

Милош Живановић

верска настава

Ђорђе Чоловић

верска настава

Мара Јанковић

разредна настава

Биљана Петровић Јовановска

разредна настава

Катарина Габоровић

разредна настава

Гордана Дамњановић

разредна настава/целодневна

Ненад Поповић

разредна настава

Биљана Ђорђевић

разредна настава

Александра Дуканић

разредна настава

Ирена Бабовић

разредна настава

Снежана Ковачевић

разредна настава

Милена Аћимовић

разредна настава

Мира Кукић

разредна настава

Гордана Перуничић

разредна настава

Наташа Јовановић

разредна настава

Весна Јеротијевић

разредна настава

Анђелка Томовић

разредна настава

Тања Поповић замена

разредна настава

Весна Анђелковић

разредна настава

Маја Кораксић

разредна настава

Снежана Бабић

разредна настава

Марина Поповић

продужени боравак

Нела Мандић

продужени боравак

Јасмина Ћирјаковић

продужени боравак

 

Наставно особље (на породиљском одсуству)

Ивана Живановић Полуга
Сања Живановић
Јованa Милић
Сања Лазовић


Ваннаставно особље

Зоран Илић

директор

Горан Милисављевић

помоћник дир.

Драгана Радмилац

педагог

Лидија Ћирковић

психолог

Верица Стојић

логопед

Биљана Лукић

библиотекар

Бојана Никшић

библиотекар

Радован Васојевић

библиотекар

грађанско васпитање

Зорица Баралић

секретар

Снежана Војиновић

шеф рачуноводства

Данијела Кривокућа

реф. за правне, кадров. и админ. послове

Владимир Радивојевић

домар

Драган Максимовић

домар

Драгана Госпавић

чистачица

Зорица Врга

чистачица

Илинка Аврамовић

чистачица

Славенка Чумић

чистачица

Емина Бјекић

чистачица

Вера Давидовић

чистачица

Марија Ђокић

чистачица

Биљана Мартиновић

чистачица

Душица Дробњак

чистачица

Данијела Савић

чистачица

Гордана Дуњић

чистачица

Анкица Милосављевић

кувар/ посластичар

ДраганаВеселиновић

кувар/ посластичар

Олгица Јелић

помоћни кувар