JAVNI ČAS ENGLESKOG JEZIKA
CLIL: English across the Curriculum

Povodom obeležavanja 80 godina postojanja škole, u okviru uglednih aktivnosti, u četvrtak, 12. 10. 2017. u svečanoj sali održan je javni čas engleskog jezika koji su organizovali učenici VII-3, VII-4, VII-5 i VII-6.

Primenjujući integrativni princip, učenici su predstavili radove u kojima su se na engleskom jeziku bavili temama iz drugih nastavnih predmeta: biologije, likovne kulture, fizike, istorije, fizičkog vaspitanja, hemije, muzičke kulture, informatike, matematike, i geografije.
Vizuelno atraktivni posteri i znanje engleskog jezika na zavidnom nivou privukli su pažnju publike, koja je pomno pratila izlaganje proveravajući pri tom sopstveno znanje i učeći nove sadržaje.
Učenici pomenutih odeljenja na najbolji mogući način su odgovorili na zahtev savremene nastave – na stranom jeziku predstavili su materiju kojom su ovladali u toku nastavnog procesa i time pokazali da poseduju višestruke sposobnosti.

Predmetni nastavnik
Katarina Dramlićanin

eng1

eng2

eng3

eng4

eng5

eng6

eng7

eng8