УГЛЕДНИ ЧАС МОЈА РУКО, ЗЕЛЕНА ЈАБУКО

У понедељак 16. октобра, на Светски дан здраве хране, одржан је угледни час са симболичним називом Моја руко, зелена јабуко. Аутор овог угледног часа, који је замишљен и остварен као интердисциплинарни, била је Оливера Крупеж, наставница српског језика.

Наставница је донела корпице са јабукама за све ученике, спремила мафине са јабукама и рогачем који су дељени као награда за сваки тачан одговор. Ученице су уживо правиле питу са јабукама, а на крају часа донета су два огромна послужавника одличне пите са јабукама као послужење.
Овом занимљивом и оригиналном часу присуствовало је пет одељења: 5/3, 6/1 и 2, 7/1 и 8/1.
Текстуалном, дијалошком и методом демонстрације, преко фронталног, индивидуалног и групног рада, уз помоћ мултимедијалне презентације, остварени су сви зацртани циљеви и задаци часа: проширивање знања о симболици јабуке путем корелације српског језика са градивом из географије, историје, биологије, енглеског и немачког језика, музичке и ликовне културе; тематско повезивање наставних садржаја из различитих наставних предмета; развијање компетенција ученика за одрживи развој из различитих области; изграђивање здравог стила живота; формирање ставова о значају природе; мотивисање за стицање нових сазнања и вештина; навикавање на коришћење ИКТ средстава (корелација са информатиком и рачунарством) припрема за дуално образовање путем усвајања трајних функционалних знања.

mrzj1

mrzj2

mrzj3

mrzj4

mrzj5

mrzj6

mrzj7

mrzj8

mrzj9

mrzj10

mrzj11

mrzj12

mrzj13

mrzj14

mrzj15

mrzj16

mrzj17