У плану је формирање одељења првака по програму целодневне наставе

 ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

Целодневна настава је посебан облик образовно-васпитног рада са најмлађим ученицима и остварује се у складу са наставним планом и програмом, школским програмом, развојним планом школе и годишњим планом рада школе.

Концепт целодневне наставе остварује се кроз:
-          редовну наставу
-          самосталан рад ученика (израда домаћих задатака)
-          слободне активности ученика (спорт, ликовне радионице, секцијe шаха, плесa,   припремање приредби, посета установама културе у граду и слично )

У целодневној настави ученици немају уобичајени распоред смена, пре подне или после подне, већ у школи бораве сваког радног дана од 7.30 до 16.30 часова. За то време ученици имају доручак, ручак и ужину које обезбеђује школа и услугу плаћају родитељи. Школске торбе ученици доносе у школу понедељком, а враћају кући петком, како би родитељи имали што бољи увид у рад током седмице. Дневни распоред активности је сачињен тако да се смењују периоди учења и слободних активности, у циљу растерећења ученика.

У истом одељењу, у раду се смењују два учитеља. Поред њих, ту је стручан и креативан кадар школе, који ће Вашем детету пружити могућност да лакше учи и да напредује својим темпом. Деца у оваквој групи, одрастају у здравом окружењу са својим вршњацима, далеко од улице и свих непријатности до којих може доћи када немају довољно пажње и надзора.

Целодневна настава се организује у првом и другом разреду, док у трећем разреду ученици истог одељења настављају школовање са једним учитељем у сменском раду (прва смена од 7.30. друга од 13.30 часова).