СВЕТИ САВА, МУДРА ГЛАВA

VELIKA UVODNA

У петак, 29. јануара 2021. године ученици одељења V4, V5 и V6 организовали су са наставницом српског језика Бојаном Вуловић час посвећен обради народне епске песме Свети Саво. Ученици су имали низ истраживачких задатака током целе недеље, а своје радове представили су на часу који су симболично назвали Свети Сава, мудра глава. Циљ часа био је да се кроз мапу ума, коју су чинили радови свих група, представи шира слика свега што је научено о нашем највећем просветитељу.

У централном делу паноа био је портрет Светог Саве, осликан различитим техникама и обогаћен најзначајнијим датумима из његове биографије. Порекло Светог Саве представљено је кроз стабло Немањића, где су ученици могли да науче ко је родоначелник ове династије и по чему су све познати њени владари. Анализу песме чиниле су илустрације у виду стрипа, кључне речи које су приказане цртежима; мудре мисли и поуке Светог Саве, асоцијације које симболизују дух светосавља и моралне вредности којима је Свети Сава стремио, точак знања непознатих речи и уочавање анахронизма у стиховима.

Кроз слагање мозаика о манастирима ученици су имали прилику да науче који су све манастири задужбинe Немањића, где се налазе и ко је њихов ктитор. Сваки ученик говорио је о једном манастиру истичући неку занимљивост или легенду о њему. Објаснивши појам варијанте једне песме, ученици су имали задатак да пронађу на youtube-у бар две варијанте ове народне песме и да истакну у чему је разлика.

Све што је научено током светосавске недеље обједињено је у квизу који су осмислиле две ученице, користећи алат Ментиметар. Ученицима је то било посебно занимљиво јер су могли да користе своје телефоне како би одговарали на питања. Ниво усвојеног знања представиле су дијаграмом. Како је кроз час истакнуто да су Савина мудрост и скромност основне врлине на које би требало да се угледамо, час је завршен једном од мисли Светог Саве:

Учимо да малим и потребним будемо задовољни.

Br1BSS

Br2BSS

Br3BSS

Br4BSS

Br5BSS

Br6BSS

Br7BSS

Br8BSS

Br9BSS

Br10BSS

Br11BSS

Br12BSS

Br13