Започела реализација пројекта Здраво растимо

У децембру 2021. започела је реализација пројекта Здраво растимо.

Ученици су, на почетку, попунили анкету о правилној исхрани на основу досадашњег знања и искуства. Након тога почела је едукација о принципима правилне исхране. За друго полугодиште планирана је вршњачка едукација. Ученици који су прошли обуку одржаће предавања и едукативне радионице у трећем и четвртом разреду.

RZP Uvodna

RZP1     RZP2
RZP3     RZP4
RZP5     RZP6