КАЛЕНДАР ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Једнодневни излет

Разред

Садржај

Време реализације

I

Чачак–  Сирогојно  Златибор (Дино парк) –Чачак

Мај 2021.

II

Чачак-Терзића авлија- Сирогојно-Златибор (Дино парк)- Чачак

Мај 2021.год.

III

Чачак-Мокра гора-Шарган-Чачак

Пролеће (април, мај,јун) 2021.

IV

Чачак , Крагујевац (Спомен парк) Шумарице,

Опленац,

Топола, Аранђеловац, Чачак

Излет планиран за септембар, 2020.године,биће одложен ,због ванредне ситуације за мај 2021.године.

Полудневни излет:

Манастир Жича, аеродром у Лађевцима

Полудневни излет планиран је у априлу 2021.године

Настава у пруироди:

Копаоник

 (Сребрна лисица)

Настава у природи планирана је у

2/2 фебруара 2020.

(1.седмица после зимског распуста)

Екскурзије

V

Чачак, Ваљево,Текериш, Тршић, Шабац, Бранковина ,Чачак

VI

Чачак, Крагујевац, Јагодина, Ниш, Крушевац, Трстеник, Врњачка Бања, Чачак

VII

Чачак, Виминацијум, Голубац, Лепенски Вир, КлКлад, Кладово, Неготин,Зајечар,Чачак;

VIII

Чачак, манастир Манасија, Ресавска пећина, Зајечар, Неготин, Ђердап, Кладово, Лепенски вир, Виминацијум, Смедерево, Покајница,

Чачак