Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Пријава за завршни испит презентација link


Пред избором средње школе и занимања

Три врсте школа:
– гимназија;  
– средње стручне школе;
– уметничке школе.

Размислите шта желите:

– да се после завршене средње школе запослиш;
– да после средње школе наставиш школовање;
– прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш неко занимање, а после наставиш школовање. 

Гимназија
– четворогодишња школа;
– пружа широко опште образовање;
– припрема ученике за даље школовање.

Типови гимназија:

– гимназија са смеровима: друштвено – језички (садржаји друштвених наука, страни језици, проходност на факултете друштвених наука – филолошки, филозофски...) и природно – математички (садржаји природних наука, проходност на техничке и природно – математички факултет);
– гимназија општег типа (подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука
– школе за ученике са посебним способностима: филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте; за упис у ове школе неопходно је полагање пријемног испита.

Средње стручне школе

– четворогодишње и трогодишње трајање у зависности од профила/образовног програма који се упише;
– оспособљавају за разна занимања, али омогућавају и настанак школовања на вишим школама и факултетима.

Уметничке школе

– четворогодишње школе; упиисују се ученици са посебним израженим талентом;
– полаже се пријемни испит;
– оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање.

Војне школе
– војна гимназија;
– средња војна школа.

*Што више знате о типовима средњих школа, лакше доносите одлуку о избору!*

За прави избор школе важно је размислити о следећем:
– интересовањима;
– способностима;
– радним навикама;
– школском успеху;
– школским предметима који те интересују;
– алтернативним, резервним занимањима;
– перспективама занимања;
– могућностима даљег школовања.

Извори информација:
– наставници;
– психолог и педагог у школи;
– средње школе;
– медији  www.nsz.gov.rs www.mpn.gov.rs;
– чланови породице;
– другови, пријатељи;
– Националана служба за запошљаваље (психолог).

Најчешће грешке у избору школе и занимања:

Упис у популарну школу, у најближу школу, у школу коју ће већина другова, у школу коју су одабрали родитељи, било где – због слабог успеха, било где – због успешности у свему...

Завршни испит:

– полажу сви ученици осмог разреда;
– полаже се српски језик (16 бодова), математика (16 бодова) и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика, хемија – 8 бодова)

Листа жеља:

– након положеног завршног испита и броја бодова који си освојио попуњаваш листу жеља;
– на првом месту на листи жеља уписујеш смер / образовни профил који би највише волео да упишеш – у складу са бодовима из основне школе и бодовима на завршном испиту;
– листу жеља попуњаваш редом уписујући школе, смерове/образовне профиле које желиш, али не без реда, већ од већег ка мањем интересовању;
– важност прецизног попуњавања листе жеља према Упутству.

Израчунавање бодова:

– општи успех од VI до VIII разреда исказује се бројем бодова тако што се општи успех VI, VII и VIII разреда заокружи на две децимале, сабере и помножи са бројем четири (4);
- на основу општег успеха остварује се највише 60 бодова;

О условима уписа, вредновању успеха и резултатима, о завршном испиту и листи жеља детаљно у Информатору и Конкурсу за упис у средњу школу!

СРЕЋНО!