Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Министарство просвете планира да, у складу са Одуком Владе Републике Србије, 05 Број 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета.


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА

ОДЛУКУ о избору уџбеника  из 2023.године  можете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника  из 2022.године  можете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника  из 2021.године  можете погледати на линку

ОДЛУКУ о избору уџбеника из 2020.године  можете погледати на линку

Списак уџбеника

 За  I разред за период од 4 године (од школске 2023/2024 до 2026-2027) бирају се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  II разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  III разред за школску 2023/2024. годину бирају се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  IV разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  V разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  VI разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  VII разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет:

За  VIII разред за школску 2023/2024. годину користе се следећи уџбеници за сваки предмет: