Школа данас (2000-2014)

Данас је Основна школа „Милица Павловић” велика и модерна школа која наставља путевима успеха претходних генерација. То је највећа школа у чачанској општини коју похађа 1303 ученика распоређених у 48 одељења – 24 одељења у нижим и 24 у вишим разредима. О њима брине 105 запослених, од којих 81 ради у настави.

skola danas

Активности:
Изградња новог дела школе завршена је 2004. године. Тада је урађено: 12 учионица, свечана сала, нова библиотека, наставничка канцеларија. Преуређени су кабинети за старије разреде, а наредне године, Тим за школско развојно планирање довршио је пројекат уређења свечане сале. У свечаној сали одвијају се разне активности: одељењске и школске приредбе, позоришне представе, семинари, јавни часови, предавања за наставнике и ученике. 
У 2007. години инсталиран је видео надзор у објектима школе и школском дворишту чиме је повећана безбедност ученика. Исте године извршена је реконструкција школске кухиње по којој је школа препознатљива у граду. Преко 80% наших ученика користи њене услуге. У 2008. години формиран је и опремљен још један кабинет за информатику, са најсавременијим наставним средствима повезаним у мрежу и могућностима коришћена интернета преко АДСЛ-а. Такође, на најстаријој школској згради, извршена је замена столарије – постављена је нова ПВЦ столарија, извршена реконструкција фасаде и замена олука. Овим радовима знатно су побољшани услови живота и рада ученика и запослених, уз примену најсавременијих наставних средстава. Крајем 2008. године у школи је отворен продужени боравак у који смо примили 35 ученика. Продужени боравак данас броји 63 ученика првог и другог разреда. 
Током 2009. године наставили смо са унапређивањем материјално-техничких услова и набавком нових наставник средстава. Уз велику помоћ локалне самоуправе и јавних предузећа изузетан допринос на реализацији планираних радова дали су родитељи ученика, пријатељи школе, као и фирма „Словас”. У августу 2009. године школа је добила нову ограду, а извршена је и нивелација дела дворишта.