Библиотека

„Свака библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове књига”.

Иво Андрић

Библиотека има своју блог страницу коју можете погледати на овом линку.

- Некад -

Основна школа у Чачку, у чијем саставу је од 1937. године и Школа „Војвода Степа”, biblioteka22имала је богато опремљену библиотеку за ученике и наставнике. Сав тај богати књижни фонд уништен је у току рата и окупације. У слободи, 1945. године кренуло се из почетка. Сав књижни фонд, стваран једну деценију, при осамостаљивању Школе „Војвода Степа” у посебну организацију 1954. године, остао је у старој школској згради. Тако је нова Основна школа, како је названа приликом изградње, прве књиге за библиотеку ученика набавила тек 1955. године, а за наставничку библиотеку 1956. године.
Библиотека школе „Милица Павловић” у 1987. години располаже са 5700 књига, намењених ученицима (махом школска лектира) и 1700 наслова у наставничкој библиотеци (истовремено, све чачанске основне школе, рачунајући и сеоско подруручје, са 12370 ученика, имају у својим библиотекама 68106 књига).

- Данас –

Успешан образовно-васпитан рад у савременој школи не може се замислити без библиотеке.biblioteka 1 Књига је увек заузимала централно место у школском образовању. Она представља извор из кога данашњи човек претежно црпи своје знање и због тога је потребно ученике окружити књигама и библиотеку претворити у простор у коме се одвија настава. Све ово указује да библиотека поред уметничке литературе, мора садржати и научну, стручну и информативну литературу. Без књиге се не може замислити стицање и проширивање знања.
Наша библиотека се налази у приземљу школе и заузима простор од 54 м². Она располаже са великим бројем полица и витринама које су предвиђене за распоређивање књига. Тренутни књижни фонд библиотеке је око 7000 књига. Већину књижног фонда чини школска лектира од I до VIII разреда. Остали део књижног фонда чини белетристика, уџбеници, приручници, енциклопедије, часописи итд.

„ За све што је у мени добро, дугујем књигама“.

Максим Горки

biblioteka 1У оквиру библиотеке, поред свакодневних активности као што су физичка и стручна обрада књига, изнајмљивање књига, развијање читалачких способности код ученика, одржавање разних угледних часова одвијају се и друге активности:
- уређење тематских паноа;
- рад библиотечке секције;
- снимање разних дечјих емисија у сарадњи са локалним телевизијама;
- промоција нових издања за децу;
- прикупљање и селекција дечјих литерарних радова за разне конкурсе;
- организација песничких сусрета итд.

„Читајмо много, читајмо више, како би људима до којих нам је стало објаснили себе“.

Јованка Живановић