Интерактивна табла

Школа „Милица Павловић” једна је од ретких школа у региону која се може похвалити најсавременијом опремом која се користи у настави. У медијатеци школе, поред компјутера и пројектора, однедавно се налази и Мимио интерактивна табла коју још називају и „паметном” таблом и то не без разлога.
Уз помоћ Мимио интерактивне табле, обична бела табла постаје прозор кроз који ученици могу завирити и откривати најразличитије садржаје. Поред аудио и видео материјала, ова табла наставницима омогућава да ученицима прикажу најразличитије материјале преузете из Галерије, која је саставни део софтвера табле, из компјутера тј. унапред сачуваних докумената или директно са Интернета. Софтверски програм омогућава наставнику да самостално креира као и да постојеће садржаје модификује и прилагођава потребама ученика. Наставник односно ученик пише, црта, обележава, маркира, копира и премешта слике или текст, додаје нове садржаје, отвара нове слајдове, чува претходне и још много тога. Све то могуће је извести брзо и једноставно уз помоћ „електронског маркера”.
Овакав вид наставе значајно олакшава процес учења и усвајања нових садржаја и из тог разлога наилази на одобравање ученика.