Календар рада са бројем наставних дана и недеља

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 98 наставних дана

СЕПТЕМБАР: 22 наставна дана;

- Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године

ОКТОБАР: 22 наставна дана;

- 17. октобар – Дан школе (радни наставни дан)

НОВЕМБАР: 18 наставних дана;

- 6. и 9. новембра 2020. одржати Одељењска већа
- 10. новембра 2020. године одржати Наставничко веће
- 10. новембар (уторак) је наставни дан по распореду од среде.
- 11. новембар 2020 .године среда државни празник
- Од 11.11. до 13.11.2020. – Јесењи распуст
- 18. новембар 2020. године одржати Одељењске родитељске састанке

ДЕЦЕМБАР: 22 наставни дан;

- Од 31.12. до 8.1.2021. – Први део зимског распуста

ЈАНУАР: 14 наставних дана;

- 11. јануар први наставни дан након првог дела зимског распуста (смене се мењају)
- 27. јануар 2021. године (среда) радни, ненаставни дан – школска слава- Свети Сава
- 26. и 28. јануара 2021. године одржати Одељењска већа
- 29. јануар 2021. године (петак) одржати Наставничко веће
- 29. јануар 2021. године (петак) одржати Одељењске родитељске састанке
- 29. јануар 2021. године последњи наставни дан у првом полугодишту

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 82 наставних дана

ФЕБРУАР: 8 наставних дана;

- Од 01. до 16. фебруара 2021. године други део зимског распуста
- Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године - плава смена долази пре подне
- 24. фебруар (среда) је наставни дан по распореду од петка.

МАРТ: 23 наставна дана;

- 26. и 27. март (петак и субота) - Пробни завршни испит

АПРИЛ: 21 наставних дана;

- 12. и 13. априла 2021. године одржати Одељењска већа
- 14. априла 2021. године одржати Наставничко веће
- 15. и 16. априла 2021. године одржати Одељењске родитељске састанке

МАЈ: 16 наставних дана;

- Од 30. априла до 7. маја 2021. године - Васкршњи празници и пролећни распуст (први наставни дан је 08. 05. 2021.) и 01. и 02. мај 2021. године су нерадни даниПразник рада (смене се нe мењају)

ЈУН: 14 (за 8. разред 4) наставних дана;

- Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике VIII разреда
- 07. јун 2021. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда
- 08. јуна 2021. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
- Родитељски састанци за ученике VIII разреда по договору на нивоу школе
- Друго полугодиште завршава се у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од I до VII разреда
- 21.22. и 23. јуна Завршни испит
- 18. и 24. јуна 2021. године одржати Одељењска већа за ученике од I до VII разреда
- 25. јуна 2021. године одржати Наставничко веће за ученике од I до VII разреда
- 28. јуна 2021. године (понедељак) радни дан - родитељски састанци – Видовдан – (после подне)

*Напомена: У глобалним и оперативним плановима предвидети 20 наставних недеља за прво полугодиште пута недељна норма часова и 16 наставних недеља за друго полугодиште пута недељна норма часова, или се руководити према броју наставних дана што би било још прецизније (98 за прво полугодиште, 82 за друго). Реализација екскурзија је предвиђена за четвртак, петак и суботу у другом полугодишту за ученике осмог разреда,а за четвртак и петак у другом полугодишту за остале старије разреде, односно петак у другом полугодишту за млађе разреде.Начин надокнаде часова за дане извођења екскурзија биће накнадно утврђен. Сваки дан у седмици је заступљен 34 пута за ученике VIII разреда, а 36 пута за ученике од I до VII разреда.