Календар рада са бројем наставних дана и недеља

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 86 наставних дана

 

СЕПТЕМБАР: 22 наставна дана;

Ø Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године – плава (непарна) смена долази пре подне
Ø 17. септембар(субота) 2022–радни и наставни дан по распореду од петка

 

ОКТОБАР: 21 наставни дан;
Ø 17. октобар(понедељак) 2022–Дан школе–радни и наставни дан

 

НОВЕМБАР: 21 наставни дан;
Ø 2. новембра 2022. одржати Одељењска већа
Ø 3. новембра 2022. године одржати Наставничко веће
Ø 4. новембра 2022. године одржати Одељењске родитељске састанке
Ø 11. новембар 2022. године(петак)државни празник
Ø Од 11.11. до 13.11.2022–Јесењи распуст

 

ДЕЦЕМБАР: 22 наставна дана;
Ø 28. децембра 2022. одржатиОдељењска већа
Ø 29. децембра 2022. године одржатиНаставничко веће
Ø 30. децембра 2022. године одржатиОдељењске родитељске састанке
Ø 30.12. 2022.године последњи наставни дан у првом полугодишту
Ø Од 31.12.2022. до 23.1.2023–Зимски распуст

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 94 наставна дана

 

ЈАНУАР: 6 наставних дана;
Ø Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године
Ø 27. јануар 2023. године (петак) радни, ненаставни дан – школска слава Свети Сава

 

ФЕБРУАР: 17 наставних дана;
Ø 2. фебруар 2023. године (четвртак) - ради се по распореду часова од петка
Ø 15. и 16. фебруар 2023. године - Сретење – Државни празник (нерадни дани)
Ø 17. фебруар 2023. године - нерадни дан

 

МАРТ: 23 наставна дана;
Ø 24. и 25. март 2023. године (петак и субота) -Пробни завршни испит

 

АПРИЛ: 13 наставних дана;
Ø 3. и4. априла2023. године одржати Одељењска већа
Ø 5. априла 2023. године одржати Наставничко веће
Ø 6. априла 2023. године одржати Одељењске родитељске састанке
Ø Од 8.4. до 18.4.2023–Пролећни распуст

 

МАЈ: 21 наставни дан;
Ø 1. и 2. мај 2023. године –нерадни дани Државни празник

 

ЈУН: 14 (за 8. разред 4) наставних дана;
Ø Друго полугодиште се завршава у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике VIII разреда
Ø 7. јуна 2023. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда
Ø 8. јуна 2023. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
Ø Родитељски састанци за ученике VIII разреда по договору на нивоу школе
Ø Друго полугодиште се завршава у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од I до VII разреда
Ø 19. и 20. јуна 2023. године одржати Одељењска већа за ученике од I до VII разреда
Ø 21. 22. и 23. јуна 2023. године - Завршни испит
Ø 26. јуна 2023. године одржати Наставничко веће за ученике од I до VII разреда
Ø 28. јуна 2023. године (среда) радни дан - родитељски састанци – Видовдан (после подне)