Календар рада са бројем наставних дана и недеља

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 85 наставних дана 

СЕПТЕМБАР: 22 наставна дана; 

Прво полугодиште почиње у среду, 01. септембра 2021. године - плава смена долази пре подне

- одржати Наставничко веће

- одржати Одељењске родитељске састанке

- (четвртак) државни празник

- Од 11.11. до 12.11.2021. – Јесењи распуст

ОКТОБАР: 21 наставни дан;

17. октобар Дан школе

НОВЕМБАР: 20 наставних дана;

ДЕЦЕМБАР: 22 наставни дан;

- одржати Наставничко веће

- одржати Одељењске родитељске састанке

- Од 31.12. до 21.1.2022. –Зимски распуст

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 95 наставних дана

ЈАНУАР: 5 наставних дана;

-          Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године
-          четвртак радни, ненаставни дан – школска слава- Свети Сава

ФЕБРУАР: 17 наставних дана; 

МАРТ: 23 наставна дана;

- одржати Одељењска већа

- одржати Наставничко веће

- одржати Одељењске родитељске састанке

- Од 22.4. до 3.5.2022. –Пролећни распуст

АПРИЛ: 15 наставних дана;

МАЈ: 20 наставних дана;

ЈУН: 15 (за 8. разред 5) наставних дана;

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике VIII разреда

- одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда

- одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда

- Родитељски састанци за ученике VIII разреда по договору на нивоу школе

- Друго полугодиште завршава се у уторак, 21. јуна 2021. године за ученике од I до VII разреда

- одржати Одељењска већа за ученике од I до VII разреда

- одржати Наставничко веће за ученике од I до VII разреда

- уторак радни дан - родитељски састанци – Видовдан – (после подне)

*НапоменаУ глобалним и оперативним плановима предвидети 17 наставних недеља за прво полугодиште пута недељна норма часова и 19 наставних недеља за друго полугодиште пута недељна норма часова, или се руководити према броју наставних дана што би било још прецизнијеСваки дан у седмици је заступљен 34 пута за ученике VIII разреда, а 36 пута за ученике од I до VII разреда.

У Чачку, 30. 08. 2021.                                                                                                    Директор школе
                                                                                                                                                         Зоран Илић