Распоред звоњења

Распоред звоњења од 1.9.2020.год. (комбиновани модел наставе због Ковид -19)

Млађи разреди

А група                                            

1. час 7³⁰-8⁰⁰
2. час 8⁰⁵-8³⁵
3. час 8⁵⁰-9²⁰
4. час 9²⁵-9⁵⁵                                                    

Б група

1. час 10¹⁵-10⁴⁵
2. час 10⁵⁰-11²⁰
3. час 11³⁵-12⁰⁵

Старији разреди

А група               

1. час   12³⁰-13⁰⁰
2. час 13⁰⁵-13³⁵
3. час 13⁵⁰-14²⁰
4. час 14²⁵-14⁵⁵
5. час 15⁰⁰-15³⁰

Б група

1. час 15⁵⁰-16²⁰
2. час 16²⁵-16⁵⁵
3. час 17¹⁰-17⁴⁰
4. час 17⁴⁵-18¹⁵
5. час 18²⁰-18⁵⁰

Напомена:

Групе код млађих ученика се смењују на 7 дана, а код старијих ученика на 15 дана.