Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Годишњи план рада Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања,злостављања и дискриминације у школској 2022/23.год.

Tim ya yastitu ucenika