ГРАЂАНИСВЕТА - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

 

На иницијативу школског библиотекара Биљане Лукић из ОШ „Милица Павловић” (Чачак, Србија) и књижничарке Јелене Мадунић из ОШ „Спинут” (Сплит, Хрватска), а уз сарадњу наставница Иване Томић, Леле Симеуновић и колегинице из Хрватске Сање Стојановић, реализовали смо пројекат „Грађани света”. 
Ђаци ОШ „Милица Павловић”, Растко, Тереза, Николај, Елена, Софија, Ђурђа и Милица, направили су QR Code са знаменитостима чачанског краја, а деца из ОШ „Спинут”, Никола, Лука, Бруно, Ловре, Патриција, Ема, Луна и Јосип, креираласу QR Code са знаменитостима из Сплита. Разменили су кодове и проучили сајтове који су дати и направили постере са чињеницама које су им се највише допале из суседне државе. Користили су алате Glogster и Adobe Spark Post.
Изложбу постера који су продукт овог пројекта биће објављени на европском порталу е-Twining.

12

On the initiative of a primary school „MilicaPavlovic“ librarian, BiljanaLukic (Cacak, Serbia) and librarian JelenaMadunic from primary school „Spinut“(Split, Croatia) using the help of teachers from Cacak, Ivana Tomic and Lela Simeunovic and their colleague from Croatia, SanjaStojanovic we brought out project „The Citizens of World“.

Pupils from Cacak, Rastko, Tereza, Nikolaj, Elena, Sofija, Đurđa and Milica, made QR Code with the sights of Cacak, and pupils from Split, Nikola, Luka, Bruno, Lovre, Patricija, Ema, Luka and Josip, kreiralisu QR Code with the sights of Split. They exchanged the cides and studied the given websites. They also made posters about their neighbours, using facts they like most. They used tools Adobe Spark Post and Glogster.

ms1

ms2

ms3

ms4

Poster 1

Poster 2

Poster 3

Poster 4

Poster 5

Poster 6

Poster 7

 

ДИГИТАЛНО ПУТОВАЊЕ

 

СТРУЧНОГ ВЕЋА БИБЛИОТЕКАРА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

У Регионалном центру за стручно усавршавање одржан је састанак Стручног већа библиотекара Моравичког округа. Биљана Лукић школски библиотекар и Радован Васојевић проф.енглеског језика презентовали су дигитални алат QR- Code, као пример добре праксе који смо научили у школи „Спинут“ У Сплиту.

Презентација link

http://osmilicapavloviccacak.edu.rs/index.php/home/
722-nasi-bibliotekari-u-regionalnom-centru-za-strucno-usavrsavanje.html

http://www.skolskaupravacacak.rs/?start=15

dig5

 

ERASMUS У ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

DaniEr9У нашој школи 10.10.2019. обележили смо Erasmus дан. Приредили смо изложбу фотографија за ученике и наставнике школе која им је приближила искуства мобилности наставника. Изложили смо фотографије са часова које смо посетили, показали учионице и радне зидове. Објаснили смо ученицима како изгледа дан у Енглеској и Хрватској школи. Како њихови вршњаци уче и како се забављају. Путовање кроз школе Енглеске и Хрватске ученици су доживели кроз коришћење алата QR-Code уз помоћ кога су могли да нађу одговарајући текст везан за слику коју гледају. Дигитално путовање омогућило је примену новог дигиталног алата, кроз причу о вршњацима у ове две земље и разбијање културолошких предрасуда.

https://www.smore.com/er6n9?ref=board

digput1

digput2

digput3

digput4

 

ИЗВЕШТАЈ О УГЛЕДНОМ ЧАСУ „ГРАЂАНИН СВЕТА”

У уторак, 5. 11. 2019. год. ученици осмог разреда имали су прилику да примене нов начин усвајања градива, уз примену QR кода. Интегрисани су часови српског језика, грађанског васпитања, веронауке и географије.

Ученици су у простору школске библиотеке очитавали QR кодове на којима су била упутства и питања. Задаци су били истраживачко-откривачки. Подсетили смо се садржаја Конвенције о правима детета која се тичу људских права у вези са националним мањинама, неговању културе, језика, обичаја и вере.

На крају часа ученици су имали задатак да открију шифру како би успешно отворили кутију у којој је било „благо”, обележивачи за књиге са чланом 14. и 30. Конвенције о правима детета и бомбоне. Такође су попунили и анкету о протеклом часу. Резултати занкете:

Твоје мишљење нам је врло важно. Заокружи тврдње.

Час је брзо прошао.    

ДА

95,65 %

НЕ

4,35 %

Било је занимљиво учити на овај начин.  

ДА

100 %

НЕ

0%

Ангажовала/о сам се на часу.  

ДА

86.95 %

НЕ

13,05 %

Користићу QR код?  

ДА

52,17 %

НЕ

47,83 %

Да ли си ти „грађанин света”?

ДА

100 %

НЕ

0 %

Активност „Грађани света” припремили су и реализовали Драгана Радмилац, школски педагог, Биљана Лукић,школски библиотекар, Бојана Никшић, проф. српског језика и књижевности и Драган Васиљевић, проф. географије.

1

2

 

3

GEOGEBRA

У нашој школи наставник математике Младен Капларевић са наставницима информатике Лелом Симеуновић и Радојицом Чоловићем применили су алат GeoGebra за обраду Збира унутрашњих углова у троуглу у циљу унапређивања метода рада на часу, као и јачања мотивације за учење. Направљена је корелација са предметима информатика и математика као и јачање дигиталних компетенција ученика. Кроз анкетирање ученика добили смо позитивну повратну информацију о задовољству наставом.

GG1

GG2

GG3