Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Директор

Зоран Илић
проф. биологије

Помоћници директора

  
Радован Васојевић
проф. енглеског језика
  Драган Васиљевић
проф. географије

Администрација

       
Снежана Војиновић
шеф рачуноводства

Данијела Кривокућа
рефер. за правне, кадров. и админ. послове 
Зорица Баралић
секретар школе 


Стручни сарадници

Лидија Ћирковић,
психолог


Драгана Радмилац,
педагог


Ивана Матијевић
логопед


Биљана Лукић,
библиотекар


Радован Васојевић
библиотекар
проф. енглеског језика

Бојана Никшић
библиотекар
проф. српског језика

Разредна настава

Актив 1. разреда

Александра Дуканић
проф. разредне наставе
Ирена Бабовић
проф. разредне наставе
Снежана Ковачевић
проф. разредне наставе
Милена Аћимовић
проф. разредне наставе
Мира Кукић
проф. разредне наставе  

Целодневна настава

Ивана Бајевић 
проф. разредне наставе
Далиборка Ђокић
проф. разредне наставе 

Актив 2. разреда

Душица Милисављевић
проф. разредне наставе
Горица Ђоковић
проф. разредне наставе
Лела Петровић
проф. разредне наставе
Гордана Перуничић
проф. разредне наставе
Јасмина Ћирјаковић
наст. разредне наставе

Целодневна настава

Светлана Опарница
проф. разредне наставе
Данка Мариновић
проф. разредне наставе

Актив 3. разреда

Весна Јеротијевић
проф. разредне наставе
Анђелка Томовић
проф. разредне наставе
Горан Милисављевић
проф. разредне наставе
Весна Анђелковић
проф. разредне наставе
Маја Кораксић
проф. разредне наставе

Целодневна настава

    
Снежа Бабић
проф. разредне наставе
    Далиборка Ђокић
проф. разредне наставе

Актив 4. разреда

Мара Јанковић
проф. разредне наставе 
Биљана Петровић Јовановска
проф. разредне наставе
Катарина Габоровић
проф. разредне наставе
Тања Поповић
проф. разредне наставе
Биљана Ђорђевић
проф. разредне наставе 

Продужени боравак

     
Наташа Јовановић
проф. разредне наставе
Сања Лазовић
проф. разредне наставе
Нела Мандић
проф. разредне наставе
Весна Вујовић
проф. разредне наставе

Предметна настава

Актив српског језика

Јелена Јововић
проф. српског језика
Тања Ђорђевић
проф. српског језика
Оливера Крупеж
доктор књижевних наука
Мирјана Маринковић
проф. српског језика
Маријана Трифуновић
проф. српског језика
Бојана Вуловић
проф. српског језика

Актив математика

Биљана Новковић
проф. математике
Младен Капларевић
проф. математике
Маријана Курћубић
проф. математике
Биљана Радић
проф. математике
Стефан Радмилац
проф. математике
Слађана Савић
проф. математике

Актив страног језика

Ивана Радишић
проф. енглеског језика
Катарина  Драмлићанин
проф. енглеског језика
Оливера Симовић
проф. енглеског језика
Јаворка Чоловић Иаквинанђело
проф. енглеског језика
Јована Божовић
проф. енглеског језикa
Ивана Секулић
проф. немачког језика
Драгана Грујанац
наст. немачког језика
Крстина Петровић
проф. немачког језика
Маријана Черкез
проф. немачког језика

Актив физике и хемије

Зорица Миловановић
наст. физике 
Катарина Драгутиновић
проф. физике
Ивана Живанвић Полуга
проф. хемије
Соња Божовић
проф. хемије

Актив историје и географије

Зорица Шипетић
проф. географије
Драган Василијевић
проф. географије
Марија Савић
проф. географије
Драгана Јекић Дамљановић
проф.историје
Јана Митровић
проф. историје
Горан Џоковић
проф. историје

Актив биологије

Биљана Ускоковић Брковић
проф. биологије
Маријана Марковић
проф. биологије
Драгана Поповић
проф. биологије

Актив технике и информатике

Лела Симеуновић
проф. технике и информатике
Ивана Томић
проф. технике и информатике
Душко Селаковић
проф. технике и информатике
Радојица Чоловић
проф. технике и информатике
Зорица Благојевић
проф. технике и информатике
Слађана Савић
проф. технике и информатике
Љиљана Иванковић
проф. технике и информатике
Снежана Веселиновић
проф. технике и информатике
Милка Главоњић
проф. технике и информатике

Актив ликовне и музичке културе

Живота Драмлић
наст. ликовне културе
Александра Ћосић Маринковић
проф. ликовне културе 
Виолета Славковић
проф. музичке културе
Мила Алексић
наст. музичке културе

Актив физичког и здравственог васпитања

Јелена Грујанац
проф. физичког васпитања 
Милисав Даниловић
проф. физичког васпитања
Срђан Раденовић
проф. физичког васпитања
Стефан Војиновић
проф. физичког васпитања

Актив верске наставе и грађанског васпитања

Милош Живановић
проф. верске наставе
Ђорђе Чоловић
проф. верске наставе
Јована Божовић
проф. енглеског језика
грађанско васпитање
Драган Васиљевић
проф. географије
грађанско васпитање

Помоћно техничко особље

Домари

Владимир Радивојевић    Драган Максимовић

Теткице

Драгана Госпавић Зорица Врга Данијела Савић Илинка Аврамовић Душица Дробњак Емина Бјекић
Вера Давидовић Звездана Максимовић Биљана Мартиновић Славенка Чумић Гордана Дуњић

Куварице

Анкица Милосављевић Драгана Веселиновић Олгица Јелић