Списак запослених

Наставно особље

Р.б.

Име и презиме

наставника

степен стручне спреме

Предмет који предаје

1.

Јелена Јововић

VII

српски језик

2.

Тања Ђорђевић

VII

српски језик

3.

Оливера Kрупеж

VIII

српски језик

4. 

Мирјана Маринковић

VII

српски језик

5. 

Бојана Никшић

VII

српски језик

библиотека

6. 

Маријана Трифуновић

VII

српски језик

7. 

Ивана Радишић

VII

енглески језик

8.

Kатарина Драмлићанин

VII

енглески језик

9. 

Oливера Симовић

VII

енглески језик

10. 

Јаворка Чоловић Иаквинанђело

VII

енглески језик

11. 

Јована Божовић

VII

енглески језик

грађанско васпитање

12. 

Маријана Черкез

VII

немачки језик

13. 

Ивaна Секулић

VII

немачки језик

14. 

Крстина Петровић

VII

немачки језик

15. 

Ђурђа Петрић

VI

немачки језик

16. 

Живота Драмлић

VI

ликовна култура

17. 

Александра Ћосић Маринковић

VII

ликовна култура

18. 

Виолета Славковић

VII

музичка култура

19. 

Мила Алексић

VI

музичка култура

20. 

Јана Митровић

VII

историја

21. 

Горан Џоковић

VII

историја

22. 

Драгана Јекић Дамљановић

VII

историја

грађанско васпитање

23. 

Зорица Шипетић

VII

географија

24. 

Марија Савић

VII

географија

25. 

Драган Васиљевић

VII

географија

помоћник директора

26. 

Зорица Миловановић

VI

физика

27. 

Катарина Драгутиновић

VII

физика

28. 

Биљана Новковић

VII

математика

29. 

Маријана Курћубић

VII

математика

30. 

Биљана Радић

VII

математика

31. 

Стефан Радмилац

VII

математика

32. 

Младен Капларевић

VII

математика

33. 

Биљана Ускоковић Брковић      

VII

биологија

34. 

Маријана Mарковић (замена)

VII

биологија

35. 

Ана Вуловић

VII

биологија

36. 

Ивана Живановић Полуга

VII

хемија

37. 

Јована Маричић

VII

хемија

38. 

Лела Симеуновић

VII

ТИТ

39. 

Ивана Томић

VII

ТИТ и информатика

40. 

Бранислав Бокић

VII

ТИТ

41. 

Душко Селаковић

VII

ТИТ и информатика

42.

Радојица Чоловић

VII

ТИТ и информатика

43. 

Љиљана Иванковић

VII

информатика

44. 

Зорица Благојевић

VII

ТИТ и информатика

45. 

Снежана Веселиновић

VII

ТИТ/информатика

46. 

Снежана Миловановић

VII

ТИТ

47.

Милисав Даниловић

VII

Физичко и здрав. васпитање

48. 

Јелена Грујанац

VII

Физичко и здрав. васпитање

49. 

Срђан Раденовић

VII

Физичко и здрав. васпитање

50. 

Стефан Војиновић

VII

физичко васпитање

51. 

Милош Живановић

VII

верска настава

52. 

Ђорђе Чоловић

VII

верска настава

53. 

Весна Јеротијевић

VII

разредна настава

54. 

Анђелка Томовић

VII

разредна настава

55. 

Горан Милисављевић

VII

разредна настава

56. 

Весна Анђелковић

VII

разредна настава

57. 

Маја Кораксић

VII

разредна настава

58.

Снежана Бабић

VII

разредна настава/целодневна

59. 

Јасмина Ћирјаковић

VI

разредна настава/целодневна

60. 

Мара Јанковић

VII

разредна настава

61. 

Биљана Петровић Јовановска

VII

разредна настава

62. 

Катарина Габоровић

VII

разредна настава/целодневна

63. 

Гордана Дамњановић

VI

разредна настава/целодневна

64. 

Ненад Поповић

VII

разредна настава

65. 

Биљана Ђорђевић

VII

разредна настава

66. 

Александра Дуканић

VII

разредна настава

67. 

Ирена Бабовић

VII

разредна настава

68. 

Снежана Ковачевић

VII

разредна настава

69. 

Милена Аћимовић

VII

разредна настава

70. 

Мира Кукић

VII

разредна настава

71. 

Душица Милисављевић

VII

разредна настава

72.

Горица Ђоковић

VII

разредна настава

73. 

Светлана Опарница

VII

разредна настава

74. 

Лела Петровић

VII

разредна настава

75. 

Гордана Перуничић

VII

разредна настава

76. 

Наташа Јовановић

VII

разредна настава

77. 

Марина Поповић

VII

продужени боравак

78. 

Нела Мандић

VII

продужени боравак

79. 

Далиборка Ђокић од 9.9.2021.

VI

продужени боравак

Наставно особље (на породиљском одсуству)

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

1.

Милка Главоњић

VII

2.

Катарина Зимоњић

VII

3.

Сања Живановић

VII

4.

Сања Лазовић

VII

5.

Биљана Радић

VII

6.

Бојана Никшић

VII

7.

Марина Поповић

VII


Ваннаставно особље

Р.б.

Име и презиме

степен стр. спреме

Послови на којима ради

1.

Зоран Илић

VII

директор

2.

Радован Васојевић

VII

помоћник дир.

библиотекар

3.

Драган Васиљевић

VII

помоћник директора

географија

4.

Драгана Радмилац

VII

педагог

5.

Лидија Ћирковић

VII

психолог

6.

Верица Стојић

VII

логопед

7.

Биљана  Лукић

VII

библиотекар

8.

Бојана Никшић

VII

библиотекар

9.

Зорица Баралић

VII

секретар

10.

Снежана Војиновић

VII

шеф рачуноводства

11.

Данијела Кривокућа

IV

реф. за правне, кадров. и админ. послове

12.

Владимир Радивојевић

III

домар

13.

Драган Максимовић

IV

домар

14.

Драгана Госпавић

I

чистачица

15

Зорица Врга

III

чистачица

16.

Илинка Аврамовић

IV

чистачица

17.

Славенка Чумић

I

чистачица

18.

Емина Бјекић

III

чистачица

19.

Вера Давидовић

VI

чистачица

20.

Марија Ђокић

I

чистачица

21.

Биљана Мартиновић

III

чистачица

22.

Душица Дробњак

IV

чистачица

23.

Данијела Савић

IV

чистачица

24.

Гордана Дуњић

I

чистачица

25.

Анкица Милосављевић

IV

кувар/ посластичар

26.

ДраганаВеселиновић

IV

кувар/ посластичар

27.

Олгица Јелић

III

помоћни кувар