Администрација

Рачуноводство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska
Снежана Војиновић
шеф рачуноводства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska
Данијела Кривокућа
рефер. за правне, кадров. и админ. послове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zenska

Зорица Баралић
секретар школе