Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив српског језика

Јелена Јововић
проф. српског језика
Тања Ђорђевић
проф. српског језика
Оливера Крупеж
доктор књижевних наука
Мирјана Маринковић
проф. српског језика
Маријана Трифуновић
проф. српског језика
Бојана Вуловић
проф. српског језика

Актив математика

Биљана Новковић
проф. математике
Младен Капларевић
проф. математике
Маријана Курћубић
проф. математике
Биљана Радић
проф. математике
Стефан Радмилац
проф. математике
Слађана Савић
проф. математике

Актив страног језика

Ивана Радишић
проф. енглеског језика
Катарина  Драмлићанин
проф. енглеског језика
Оливера Симовић
проф. енглеског језика
Јаворка Чоловић Иаквинанђело
проф. енглеског језика
Јована Божовић
проф. енглеског језикa
Ивана Секулић
проф. немачког језика
Драгана Грујанац
наст. немачког језика
Крстина Петровић
проф. немачког језика
Маријана Черкез
проф. немачког језика

Актив физике и хемије

Зорица Миловановић
наст. физике 
Катарина Драгутиновић
проф. физике
Ивана Живанвић Полуга
проф. хемије
Соња Божовић
проф. хемије

Актив историје и географије

Зорица Шипетић
проф. географије
Драган Василијевић
проф. географије
Марија Савић
проф. географије
Драгана Јекић Дамљановић
проф.историје
Јана Митровић
проф. историје
Горан Џоковић
проф. историје

Актив биологије

Биљана Ускоковић Брковић
проф. биологије
Маријана Марковић
проф. биологије
Драгана Поповић
проф. биологије

Актив технике и информатике

Лела Симеуновић
проф. технике и информатике
Ивана Томић
проф. технике и информатике
Душко Селаковић
проф. технике и информатике
Радојица Чоловић
проф. технике и информатике
Зорица Благојевић
проф. технике и информатике
Слађана Савић
проф. технике и информатике
Љиљана Иванковић
проф. технике и информатике
Снежана Веселиновић
проф. технике и информатике
Милка Главоњић
проф. технике и информатике

Актив ликовне и музичке културе

Живота Драмлић
наст. ликовне културе
Александра Ћосић Маринковић
проф. ликовне културе 
Виолета Славковић
проф. музичке културе
Мила Алексић
наст. музичке културе

Актив физичког и здравственог васпитања

Јелена Грујанац
проф. физичког васпитања 
Милисав Даниловић
проф. физичког васпитања
Срђан Раденовић
проф. физичког васпитања
Стефан Војиновић
проф. физичког васпитања

Актив верске наставе и грађанског васпитања

Милош Живановић
проф. верске наставе
Ђорђе Чоловић
проф. верске наставе
Јована Божовић
проф. енглеског језика
грађанско васпитање
Драган Васиљевић
проф. географије
грађанско васпитање