Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив физике и хемије

Зорица Миловановић
наст. физике 
Катарина Драгутиновић
проф. физике
Ивана Живанвић Полуга
проф. хемије
Соња Божовић
проф. хемије