Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Актив српског језика

Јелена Јововић
проф. српског језика
Тања Ђорђевић
проф. српског језика
Оливера Крупеж
доктор књижевних наука
Мирјана Маринковић
проф. српског језика
Маријана Трифуновић
проф. српског језика
Бојана Вуловић
проф. српског језика