Завршни испит

Ученици осмог разреда полагаће завршни испит 21, 22. и 23. јуна. Некада су завршни испит полагали само они ученицикоји су желели да упишу средњу школу. Сада, завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Првог дана решаваће тест из српског језика, другог дана задатке из математике, а трећег комбиновани тест, са питањима из биологије, географије, историје, физике и хемије.

Сва три дана испит почиње у 10 сати и трајаће 120 минута. Прелиминарни резултати биће познати 21. јуна, а коначни до 26. јуна, када почиње упис у средње школе.

Тест из српског језика носи 13 поена, из математике такође 13 поена, а комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика и хемија) 14 поена. Максималан број поена који може да се освоји збиром просека и резултата на тестовима, је 100.

Након завршног испита, ученици ће попуњавати листу жеља у коју могу унети 20 смерова који им се највише свиђају. У зависности од успеха који ученици постигну на завршном испиту, као и од просека који су имали у току школовања, извршиће се рангирање. Ученик се уписује у прву школу са листе жеља за коју има довољан број поена.